Følg med her om tegn i tiden.Ikke nyhets side.Noen av de i videoen er gått ut av tiden(også han som er predikant) og er hjemme hos JesusMen dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige,  3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,  4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,  5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra

Paulus’ andre brev til Timoteus 3